Make your own free website on Tripod.com
Back to top
CADANGAN
RUMUSAN

PENJELASAN TAPAK

PENGENALAN

PENJELASAN TAPAK

PENILAIAN TAPAK

PENILAIAN ETNIK

RUMUSAN
CADANGAN

 

                 

PENGENALAN

PENILAIAN TAPAK

PENILAIAN ETNIK

 

HOME

Text Box:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHE 101 HUBUNGAN ETNIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORANG SOAL SELIDIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sila jawab soalan berikut dengan menanda dalam kotak bagi jawapan yang paling sesuai. Semua maklumat yang dibekalkan akan dipastikan sulit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklumat responden
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Kaum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melayu
 
 
Cina
 
 
India
 
 
Lain-lain
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Jantina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lelaki
 
 
Perempuan
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Umur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 ke bawah
 
20-30 tahun
 
30-40 tahun
 
40 tahun ke atas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Status
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bujang
 
 
Kahwin
 
 
Cerai
 
 
Janda
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soalan soal selidik
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Mengunjungi pasar dengan:
 
 
 
 
 
 
 

 
Bersendirian
 
Dengan keluarga
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Biasanya mengunjungi pasar pada pukul:
 
 
 
 
 
 

 
sebelum 7am
 
7am-10am
 
 
selepas 10am
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Pengangkutan yang digunakan untuk pergi ke pasar:
 
 
 
 

 
Kereta
 
 
Motorsikal
 
Bas/Teksi
 
 
Berjalan kaki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Kekerapan mengunjungi pasar setiap minggu:
 
 
 
 
 

 
1 kali
 
 
2-3 kali
 
 
4-5 kali
 
 
6-7 kali
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sila bulatkan angka yang memenuhi pendapat anda.
 
 
 
 

*1-sangat tidak setuju
-
5-sangat setuju
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Kemudahan yang disediakan di pasar ini adalah baik.
 
 
 
 

1
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Pasar ini adalah bersih.
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Pasar ini memenuhi keperluan anda.
 
 
 
 
 
 
 

1
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA!
 

 

BORANG SOAL SELIDIK

HOME